Focení formou TFP

Krátké vysvětlení pojmu TFP:

TFP/TFCD (time for print/time for CD) je dohoda mezi fotografem a modelkou o vzájemném využití fotografií,kdy místo finanční odměny získají zúčastnění jako honorář výsledné fotky a dohodnutá práva k jejich užití (nejčastěji jen k vlastní prezentaci). Jinými slovy model neplatí fotografovi za nafocení prezentačních fotek (fototestu), resp. fotograf neplatí modelu za pózování. Je to tedy nejvýhodnější způsob jak pro model tak i pro fotografa jak přijít k prezentačním fotografiím.

Jak je to s formou TFP/TFCD u mne.  TFP/TFCD ano, ale pouze těchto případech:

  • Modelka přijde se zajímavým nápadem, který se bude hodit k rozšíření portfolia fotografa. Podotýkám, že portrét pro babičku, nebo kalendář pro přítele/manžela rozhodně moje portfolium nerozšíří. Každopádně nic nezatracuji předem a vždy je potřeba se nebát případného odmítnutí a zeptat se.
  • Modelka se přihlásí ke spolupráci na některém z mých projektů. Seznam projektů průběžně uveřejňuji  a je dle nápadů a zájmu aktualizován. V případě, že vás některý projekt zaujme, opět platí, nebát se případného odmítnutí a přihlásit se, popřípadě nabídnout vlastní nápad na rozšíření tématu. Vždy si prosím přečtěte u daného projektu moje požadavky na modelku (vzhled, požadavek částečné, nebo úplné nahoty, termíny a místa focení). Odpovědi typu “nejsem bruneta, nehodila by se Vám blondýna”, “jsem ochotná fotit akt v podprsence” nebo “v lednu se mi to nehodí” jsou opravdu ve většině případů bezcenné.

Ve všech případech spolupráce TFP vyžaduji podepsání písemné smlouvy. U modelek mladších 18 let, vyžaduji podpis zákonným zástupcem. V případě mých pochybností si vyhrazuji kontaktovat rodiče nezletilých modelů a vyžádat si jejich souhlas. Vzor smlouvy si můžete stáhnout zde

Další podmínkou TFP spolupráce je účast vizážistky, která má zkušenost s líčením pro fotografování v ateliéru. Pokud se nepodaří sehnat vizážistku, která práci udělá opět formou TFP, požaduji finanční účast na jejím honoráři.

V případech že model nemá nápad, který by mne zaujal, nebo není ochotný se podílet na mých projektech, jsem bohužel nucen si za focení účtovat odpovídající finanční částku. Focení není mým hlavním zdrojem obživy, proto se jedná o částky rozumné, které v podstatě pokrývají náklady na focení. (Nájemné v ateliéru, spotřeba energií, cestovné a amortizaci techniky). I zde platí – netřeba se bát a napsat dotaz ohledně ceny. V případě, že se dotazujete na cenu focení, prosím specifikujte co nejpřesněji své přání a požadavky (styl focení, místo focení, požadavky na vizážistku/kadeřnici, požadavky na výsledné fotky (počet, grafická úprava, velikost výtisku), aby bylo možné udělat vám cenovou nabídku přesně.

Přehled cenových balíčků ateliérového focení najdete zde

 

 

 

You must be logged in to post a comment.